Posts by kRaj

SO VČELAMI ZA REMESLAMI – TVORIVÉ DIELNE – DARČEKY Z VOSKU

V sobotu 18. novembra od 14:00 sme pre vás pripravili tvorivé dielne opäť na predvianočnú tému. Budeme odlievať vianočné ozdoby,...

SO VČELAMI ZA REMESLAMI – TVORIVÉ DIELNE – VOSKOVÉ SVIEČKY

Už v sobotu 11. novembra od 14:00 sme pre vás prichystali tvorivé dielne na predvianočnú tému. Dozviete sa ako vzniká...

WORKSHOP BIOTECHNICKÉ OŠETROVANIE VČELSTIEV PROTI KLIEŠTIKOVI

2. október 2023, štvrtok 14:00-16:00Lektroka: Helena Proková MališováÚčasť je bezplatná, je potrebné si rezervovať miesto na info@kraj.sk, 0948 343 289....

Expedícia Medíkovo pozná svojich víťazov

Lidl vyžreboval 10 víťazných tried, pre ktoré pripraví spolu s nami skutočný zážitok v podobe jedného dňa stráveného v nádhernom školiacom centre a nezabudnuteľný koncoročný výlet...

Projekt úpravy okolia Ekocentra

OKOLIE EKOCENTRA SKRÁŠLIME VĎAKA NADÁCIE SLOVENSKEJ SPORITEĽNEV týchto dňoch robíme posledné práce na stavbe ekocentra a vďaka grantu Pre budúcnosť...

Decká, ide sa na Expedíciu Medíkovo!

Vďaka Lidlu absolvuje desať tried zo základných škôl koncoročný výlet do Včelieho kRaja. Expedícia Medíkovo je súťaž pre základné školy o celodennú exkurziu...

SO VČELAMI ZA REMESLAMI – TVORIVÉ DIELNE

Už v sobotu 18. marca od 13:00 sme pre vás prichystali tvorivé dielne na veľkonočnú tému. Dozviete sa ako vzniká...

Skončila sa prvá etapa stavby Envirocentra

Rozhovor na Rádiu Regina: Večerné reflexie

Aký je život včelára, ktorý chce v súčasnosti vzdelávať druhých, vytvárať pracovné príležitosti a myslí aj na región, v ktorom...

Rozhovor pre magazín ŽIVOT

Aká je budúcnosť včiel na Slovensku a medu, ktorý pre nás produkujú? Možno ho bude menej pre plánovanú reguláciu ich...

1 2 3