Médiá

TLAČOVÉ SPRÁVY

  • Včelárstvo prináša pracovné príležitosti pre ľudí v regióne | 24.september 2014
    Občianske združenie kRaj so svojim projektom „BEEznis – včelárenie ako cesta vzdelávania a sociálneho podnikania“ ukazuje spôsob, ako môžu včely a včelárstvo prinášať nové pracovné príležitosti pre rôzne marginalizované skupiny. V regiónoch Novohrad a Malohont bolo od jeho vzniku v apríli 2014 vyškolených 47 ľudí na chov včiel, alebo spracovanie včelích produktov. Dva samostatné kurzy pracovali s cieľovými skupinami nezamestnaných ľudí z vidieka, ľudí s miernym mentálnym hendikepom a Rómov. Touto formou chcel projekt prispieť k zvýhodneniu marginalizovaných skupín na pracovnom trhu, rozšírením ich zručností a vytvorením pracovných príležitostí. Tieto dni sú absolventom odovzdávané včelstvá spolu s vybavením pre ich nové včelnice. Projekt je realizovaný s podporou Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia.
  • BEEznis – včelárenie ako cesta vzdelávania a sociálneho podnikania | august 2015
    Projekt BEEznis je trvalo udržateľný nástroj pre environmentálne vzdelávanie verejnosti v oblasti včelárstva a opeľovania, zároveň však rieši potreby ľudí v oblastiach sociálnych a ekonomických. Tento projekt bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom, ktoré tvoria Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

 

INFORMAČNÉ HÁRKY A GRAFY