Predstavenie projektu

O VČELÁCH A ĽUĎOCH

Podporené z Active Citizens Fund, ktorý na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis

Občianske združenie kRaj v mesiaci apríl 2023 ukončilo po 18 mesiacoch projekt „O včelách
a ľuďoch“, ktorý pomohol stabilizovať a následne rozvíjať kapacity združenia. 10 rokov aktivít,
zamerané na včely a opeľovače, tak združenie „oslávilo“ vo veľkom štýle: s najväčším tímom
doposiaľ, vytvoreným ekocentrom a partnermi ako z verejného, tak aj zo súkromného sektora.
A v neposlednom rade novou platformou spájajúcou podobné organizácie na Slovensku.

TLAČOVÁ SPRÁVA

PARTNERSTVO

VÝSLEDKY PROJEKTU

EKOCENTRUM

EKOCENTRUM

Zrekonštruovali sme budovu hospodárskej budovy včelína na nové eko centrum, ktoré sa ako jediné venuje téme včiel a opeľovačov, zároveň poskytuje zázemie pre rozvoj sociálneho podnikania v tejto téme. V rámci projektu ACF bola financovaná a zrealizovaná hrubá stavba ekocentra.

EKOCENTRUM

SIEŤ ORGANIZÁCIÍ

Spolili sme až 11 organizáciÍ: Alter Nativa, Brdárka, Bylinka, Hrušov kRaj, Kokava nad Rimavicou, Slnkotvor, Lúčky, Včelnica Mellifera, Žilina, Včelomil, Skalica, Včeloz, Drahovce, Včely pre všetkých, Bratislava, Včielkovo, Nitra, Zoborské včely, Nitra, Živica, Bratislava

VEREJNÝ SEKTOR

VEREJNÝ SEKTOR

Vznikla spolupráca s mestom Lučenec, počas ktorej sme vytvorili mestskú vzdelávaciu včelnicu, určenú hlavne pre základné školy v meste. Realizovali sme spoločne aj projekty výsadby mestskej zelene s ohľadom na opeľovače. 

SÚKROMNÝ SEKTOR

SÚKROMNÝ SEKTOR

Vznikla spolupráca s firmou LIDL. Prevádzkujeme pre nich už 4 včelnice v slovenských logistických centrách a na centrále a spustili súťaž Expedícia Medíkovo pre základné školy na celom Slovensku.

NÓRSKY PARTNER

NÓRSKY PARTNER

Počas celého projektu sme spolupracovali s nórskou organizáciou Mangfolk. Vymieňali sme si predovšetkým skúsenosti pre budovanie vnútorných kapacít. Okrem online stretnutí prebehlo aj jedno osobné stretnutie na Slovensku. 

verejnosť

verejnosť

Zrealizovali sme zážitkový program o včelách pre 792 ľudí. Cieľovými skupinami boli nielen školy, ale aj budúci včelári a včelári s praxou. 

Celkový rozpočet projektu:

 

Projekt „O včelách a ľuďoch“ je podporený z  programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančnéhomechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

ACF Slovakia:
Active Citizens Fund je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 15
členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s
Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.
V období 2018 – 2023 rozdelí ACF v 17 grantových výzvach spolu 7,7 mil. EUR na projekty
slovenských občianskych organizácií a poskytne ďalšie podporné aktivity, napr. vzdelávanie v
oblasti projektového riadenia, organizačného rozvoja a samofinancovania.