DESIATOVÉ MENU PRE VČELY

Vysadiť pastvu pre opeľovače je tak jednoduché. Stačí zasadiť Srdiečko z recyklovaného papiera, v ktorom bije sila až 40 druhov medonosných a peľodajných rastlín